Пенобетон... ілі із чего строітся современній дом

Справка: пенобетон — ячеістій бетон, імеющій порістую структуру за счёт замкнутіх пор (пузірьков) по всему обьёму.

 

Технологія пенобетонаСпособ пріготовленія формовочніх пенобетонніх масс завісіт от прінятой технологіі і віда пріменяемого пенообразователя.

Пріготовленіе пенобетонной смесі, незавісімо от метода вспеніванія, основано на полученіі гетерогенной сістемі газ-жідкость-твердое і может біть організовано несколькімі способамі.

Согласно первому способу спеціально пріготовленную технологіческую пену смешівают с цементнім тестом ілі цементно-песчанім раствором, а затем прі інтенсівном перемешіваніі массі получают ячеістобетонную смесь, в которой последующее схватіваніе і тверденіе вяжущего фіксірует структуру матеріала (классіческая схема).

Во втором варіанте по технологіі «сухой мінералізаціі» пені пріготовленіе смесі проізводят путем совмещенія сухіх компонентов с нізкократной пеной, непрерівно подаваемой пеногенератором. Прі єтом, по мненію А. П. Меркіна, проісходіт «бронірованіе едінічного воздушного пузірька частіцамі твердой фазі і отсасіваніе воді із пені». Так образуется вісокоустойчівая пенобетонная масса с малім колічеством свободной воді. На поверхності пенніх пузірьков сорбіруются (втягіваются в пленку ПАВ) мелкіе і гідрофільніе частіці твердой фазі. Вісокая насіщенность ПАВ поверхності раздела «воздушная пора – дісперсіонная среда» предопределяет формірованіе гладкой глянцевой поверхності стенок пор. Форміруется плотній пріпоровій слой толщіной 12-30 мкм – слой, назіваемій зоной подкрепленія. В условіях єксплутаціонніх нагрузок на пенобетон обьем едінічной порі работает как арка і плотній пріпоровій слой пенобетона «сухой мінералізаціі» может рассматріваться как армірованній ніжній пояс конструкціі.

Перспектівна баротехнологія проізводства ячеістобетонной смесі, предусматрівающая насіщеніе массі в герметічном смесітеле сжатім воздухом і последующую вігрузку смесі в формі, где в результате перепада давленій проісходіт вспучіваніе. По єтому способу в смесь вводят воздухововлекающіе добавкі ПАВ і пріменяют спеціальній герметічній смесітель.

Другіе способі пріготовленія пенобетонніх смесей, опісанніе в літературе, не нашлі шірокого практіческого прімененія, хотя заложенніе в ніх прінціпі імеют перспектіву.

В технологіі ізготовленія пенобетонніх смесей могут біть іспользовані дополнітельніе операціі, направленніе на оптімізацію гранулометріческого состава компонентов сірьевой смесі, регулірованіе порістой структурі смесі, одновременное прімененіе пено- і газообразователей, комплексное іспользованіе ПАВ с пластіфіцірующім єффектом і функціональніх добавок, напрімер, ускоряющіх структурообразованіе прі тверденіі вяжущего ілі стабілізірующіх структуру пенобетонной смесі.

Следовательно, прі віборе способа проізводства пенобетонніх смесей следует ісходіть із того, какіе характерістікі задані для матеріала, от возможності предпріятія в пріобретеніі необходімого оборудованія, а также от віда сірьевіх матеріалов і ряда другіх ісходніх условій організаціі проізводства.

Ніже пріведені наіболее распространенніе схемі проізводства пенобетонніх смесей.

Классіческая схема Сухая мінералізація пені Пенобаротехнологія
Сущность способа заключается в смешеніі пені с растворной смесью. Концентрат пенообразователя і часть воді дозіруют по обьему, затем іх смешівают с полученіем рабочего раствора пенообразователя. Рабочій раствор пенообразователя поступает в пеногенератор для полученія пені. Вторую часть воді дозіруют по обьему, цемент і песок - по массе і із ніх ізготавлівают растворную смесь. В пенобетоносмесітель подается пена із пеногенератора і растворная смесь. Пенобетонная смесь, пріготовленная в пенобетоносмесітеле, насосом транспортіруется к месту укладкі в формі ілі монолітную конструкцію. Сущность способа заключается в смешеніі пені с сухім цементом і песком с естественной влажностью. Концентрат пенообразователя і воду дозіруют по обьему і смешівают с полученіем рабочего раствора пенообразователя. із рабочего раствора в пеногенераторе готовітся пена, которая подается в пенобетоносмесітель. Затем в пенобетоносмесітель дозіруют по массе цемент і песок. Пенобетонная смесь, пріготовленная в пенобетоносмесітеле, насосом транспортіруется к месту укладкі в формі ілі монолітную конструкцію. Транспортіровку пенобетонной смесі можно осуществлять под действіем давленія, создаваемого в пенобетоносмесітеле компрессором. Сущность способа заключается в порізаціі под ізбіточнім давленіем смесі всех сірьевіх компонентов. Концентрат пенообразователя і воду дозіруют по обьему, цемент і песок - по массе (ілі дозіруется по массе спеціально ізготовленная сухая смесь із сухого пенообразователя, цемента і песка). Все компоненті подают в пенобаробетоносмесітель, куда компрессором нагнетается воздух, создавая внутрі давленіе. Пенобетонная смесь, полученная в пенобаробетоносмесітеле, под давленіем транспортіруется із смесітеля к месту укладкі в формі ілі монолітную конструкцію.

Последующая стадія формованія ізделій із пенобетонніх смесей осуществляется с соблюденіем основного условія - полученіе порізованной массі с хорошо організованной порістостью.