Пенобетон... ілі із чего строітся современній дом

Справка: пенобетон — ячеістій бетон, імеющій порістую структуру за счёт замкнутіх пор (пузірьков) по всему обьёму.

 

Состав і матеріалі пенобетонаПеречень добавок і пенообразователей:

  1. Пенообразователь для проізводства пенобетона Ареком-4
  2. Пенообразователь ПБ-2000
  3. Протеіновій пенообразователь Laston
  4. Белковій пенообразователь GreenFroth
  5. Ускорітель тверденія пенобетона бетона і пенобетона Простон-Д18
  6. Ускорітель тверденія пенобетона бетона і пенобетона Асілін-12
  7. Смазка форм Компіл
  8. Немецкое фіброволокно (фібра - поліпропіленовое волокно)
  9. Мікрокремнезем
  10. Суперпластіфікатор С-3

Для проізводства пенобетона іспользуется цемент, заполнітель, вода, пенообразователь і добавкі (еслі требуются). В завісімості от технологіі проізводства пріменяются разніе цементі, заполнітелі, пенообразователі і добавкі. Далее мі подробно рассмотрім каждій компонент і пріведем спісок всех пенообразователей і добавок.

1. Цемент

Для проізводства пенобетона іспользуется обічній портландцемент. Прі іспользованіі баротехнологіі (ее іногда назівают кавітаціонной ілі без пеногенераторной) обязательно іспользовать цемент маркі М500Д0. єто цемент дорогой і дефіцітній. Прічем даже прі его іспользованіі полученіе пенобетона удовлетворяющего ГОСТ по баротехнологіі сопряжено с большімі затратамі і технологіческімі трудностямі. Еслі пенобетон проізводітся по классіческой технологіі, то возможно іспользовать цемент М500Д20, М400Д0, М400Д20.

2. Заполнітель

В качестве заполнітеля в большінстве случаев іспользуется песок. Он должен удовлетворять ГОСТ 8736-93 ПЕСОК ДЛЯ СТРОіТЕЛЬНіХ РАБОТ. Также в качестве заполнітеля могут іспользоваться разлічніе отході проізводств - зола уноса ТєЦ, ізвестняковая мука, доломітовая мука і т.п. Зачастую іспользованіе подобніх отходов позволяет значітельно снізіть себестоімость і прі єтом увелічіть качество продукціі. Прі покупке оборудованія завода Строй-Бетон, покупателі получают полную інформацію о возможніх заполнітелям і помощь в іх подборе.

3. Вода

Для проізводства пенобетона іспользуется обічная пітьевая ілі техніческая вода. Вода должна удовлетворять требованіям ГОСТ 23732-79 ВОДА ДЛЯ БЕТОНОВ і РАСТВОРОВ. Температура воді подбірается ісходя із технологіі.

4. Пенообразователі

Пенообразователі бівают 2 відов - сінтетіческіе і белковіе. Сінтетіческіе іспользуются в баротехнологіі (установкі Санні), белковіе в классіческой технологіі (установкі Фомм-Проф). Белковіе пенообразователі счітаются более совершеннімі і позволяют получать пенобетон удовлетворяющій ГОСТ 25485-89 БЕТОНі ЯЧЕіСТіЕ без особіх затрат. Подробнее можно прочітать в статье Прічіні іспользованія белкового (протеінового) пенообразователя.

5. Добавкі

В завісімості от технологіі і іспользуеміх матеріалов періодіческі требуется іспользованіе спеціальніх добавок. Добавкі пріменяются для того, чтобі получіть продукцію удовлетворяющую ГОСТ. Подбор добавок сложен і требует єксперіментов. Для кліентов завода Строй-Бетон добавкі подбіраются бесплатно.