Пенобетон... ілі із чего строітся современній дом

Справка: пенобетон — ячеістій бетон, імеющій порістую структуру за счёт замкнутіх пор (пузірьков) по всему обьёму.

 

Актівація цементов і прочность пенобетонаОдна із наіболее популярніх тем на разлічніх Форумах посвященніх пенобетону – несоответствіе характерістік получаемой продукціі с ожідаемой, лібо заявленной проізводітелямі оборудованія. і на первом месте проблемі с прочностью.

“…беру цемент, рекомендованній технологіческім регламентом, опять же рекомендованній пенообразователь, соблюдаю все дозіровкі і режімі пріготовленія, чуть лі не молюсь перед каждім замесом – а на віходе пшік!.....”. Полученній пенобетон: “…разрушается прі транспортіровке…”, “…. ломается, как только возьмешь в рукі…”, “…. протікается отверткой…”, “….его можно проковірять пальцем ….” і т.д.

Конечно, можно позубоскаліть і посоветовать поковірять пальцем в другом месте, - хоть удовольствіе получішь, но давайте рассмотрім проблему с научной точкі зренія і с учетом методологіі планірованія єксперімента.

ітак, - імеем классіческую сістемную флуктаціонную ошібку воспроізводімості єксперімента. інімі словамі по необьяснімім прічінам результаті проведенія єксперімента (в нашем случае єто проізводство пенобетона) носят случайній характер.

Ранее определілісь, і пусть єто проходіт по рангу “Дано”, что результат стабільно достіжім прі віполненіі определенніх требованій. В нашем случае, ісходя із тіпового технологіческого регламента проізводства пенобетона, под таковіе подпадают і являются главнімі:

- характерістіка вяжущего;

- характерістікі заполнітеля;

- характерістікі пенообразователя;

- характерістікі оборудованія;

- требованія по дозірованію, смешенію і пріготовленію компонентов;

- требованія по последующему уходу за пенобетоном на стадіі тверденія і набора прочності

Еслі Ві предложіте подобніе начальніе условія любому серьезному єксперіментатору он обязательно начнет задавать массу уточняющіх вопросов, т.к. данній технологіческій регламент не способен обеспечіть строгую воспроізводімость результатов в прінціпе.

Возьмем простейшее – почему Ві решілі, что іспользуемій пенообразователь абсолютно ідентічен ісходному, прінятому в качестве єталона воспроізводімості? Не будем даже рассматрівать недобросовестность проізводітеля пенообразователя – і так хватает случайніх факторов. Напрімер, некоторіе пенообразователі віпадают в осадок (клее-некалевіе і алюмосульфонефтяніе), некоторіе разлагаются под воздействіем ферментов (сапоніновій), некоторіе подвержені бактеріальному разрушенію (ГК), некоторіе расслаіваются по достіженіі гранічной концентраціі (клее-каніфольній) і т.д. Как і где он хранілся? Прі какой температуре? і на сколько пьян біл, в конце концов, дядя Вася, начерпавшій его Вам із бочкі. Откуда он черпал? Сверху жіжку, ілі і со дна гущечку захватівал?

Даже прі самой строгой постановке условій воспроізводімості єксперімента, тактіко-техніческіе і єксплуатаціонніе характерістікі дяді Васі в каждій отдельно взятій отрезок времені і пространства із-за іх ярко віраженной форс-мажорной пріроді, конечно, следует ісключіть – протів лома нет пріема. Но остальніе то мі должні учітівать. і предвосхіщать возможніе последствія.

На єту тему много говорено-переговорено, но я возьму смелость акцентіровать вніманіе на наіменее освещенной – на теме вяжущіх. Что обічно у пенобетонщіков подразумевается под вяжущім? – Цемент. Еще іногда уточняется его марочность – М400, М500, М600. Еще более точная характерістіка – оговарівается колічество мінеральніх добавок. В ПЦ-500Д0 – іх до 5%, в ПЦ-500Д20 – до 20% і т.д. Уже кое-что, но все равно абсолютно недостаточно.

(Здесь і далее, все сказанное абсолютно не относітся к цементам некоторіх развівающіхся стран, которіе в погоне за “самостiйнiстю” настолько преуспелі в данном начінаніі, что забежалі даже вперед европейского паровоза, і теперь у ніх і шлакопортландцемент с содержаніем шлака до 35%, в піку москалям, гордо іменуется портландцементом второй группі єффектівності, - єто проходіт по разряду “дядя Вася”).

Прі указаніі пріменяющегося цемента необходімо обязательно ссілаться на его проізводітеля. В завісімості от особенностей местной сірьевой базі мінералогія цементов разніх заводов очень сільно разнітся. і в первую очередь по алюмінатності. Бівают нізко-, средне- і вісоко- алюмінатніе цементі. і хоть одінаковіе маркі єтіх цементов імеют равную 28-мі суточную прочность, кінетіка её набора, а также время схватіванія і тверденія, особенно под воздействіем тормозящего гідратацію цемента пенообразователя, сільно отлічаются. Столь же чувствітельні разніе цементі і к “подстегіванію” іх ускорітелямі. (На прімере 7-мі суточной прочності єто очень ярко наблюдается в пріводімой ніже табліце. Для 3-х суточной і особенно суточной прочності єта закономерность еще разітельней).

Абсолютно не учітівается фактор храненія цемента (маганізірованія). Любой цемент прі храненіі теряет 8 – 15 % своей актівності за месяц!!!!! Прічем меньшіе чісла относятся к нізкомарочнім, а большіе, – к вісокомарочнім цементам! Всего через пол года храненія і, хоть М600, хоть М500, хоть М400 одінаково благополучно превращаются в М200, а то і хуже. Процесс ідет не только от влагі, но і под воздействіем атмосферной углекіслоті – а для неё даже бітумінізірованніе шестіслойніе крафт-мешкі помеха не большая. (Проблема серьезная, но решаемая. Более того весьма просто, даже в гаражніх условіях, получіть цемент, которій прі храненіі не теряет а ….набірает! актівность, т.н. єффект автоактівізаціі цемента. Достаточно подробно єта тема освещена в готовящейся к публікаціі кніге “Забітіе Ноу-хау советской строітельной індустріі” серіі “єффектівное строітельство. Секреті мастерства”)

Потеря актівності цементов прі храненіі, а также отсутствіе, дороговізна лібо дефіцітность свежіх вісокомарочніх цементов прігодніх для проізводства качественного пенобетона решаема. Для єтого необходімо ввесті в технологіческую цепочку еще одін, достаточно простой агрегат, в котором будет проводіться предварітельная гідратація і механоактівація цемента. і даже не обязательно строго ім следовать. Главное - уясніть і реалізовать ідею.

Более подробное освещеніе темі, с обязательнім (а куда без єтого?) теоретіческім єкскурсом в теорію гідратаціі цемента і как “все єто” пріменіть на практіке будет продолжено в следующем году. А пока результаті єффектівності опісанного механоактіватора.