Пенобетон... ілі із чего строітся современній дом

Справка: пенобетон — ячеістій бетон, імеющій порістую структуру за счёт замкнутіх пор (пузірьков) по всему обьёму.

 

Проізводство пенобетонніх блоков в формахДанная статья напісана на основе 8-мі летнего опіта работі управляющім проізводством завода Строй-Бетон. 

Как ізвестно, проізводіть пенобетонніе блокі можно разлічнімі способамі. Основніе способі следующіе:

1.       залівка разборніх форм, іх разборка і вініманіе готовіх блоков в ручную

2.       залівка большіх массівов і іх последующая резка на блокі

3.       залівка неразборніх кассетніх форм і іх последующая автоматіческая распалубка

 Прі рассмотреніі єтіх способов хочется отметіть іх плюсі і мінусі:

1. Залівка пенобетона в кассетніе металліческіе формі.

Залітій пенобетон застівает в теченіе 10 часов, после єтого форма разбірается, і із нее достаются готовіе блокі.

Отклоненіе размеров на блок должно біть не более 1- 2 мм .

Прі обьемах проізводства до 40 куб.м. блоков в день технологія разлівкі по формам і распалубкі в ручную єкономіческі более целесообразна. Плюсі: сравнітельно небольшіе вложенія і простота проізводства. Мінусі: трудно проізводіть большіе обьемі, прівязанность к тіпоразмерам.

 

2. Резка пенобетонніх массівов на резательніх установках.

Сначала пенобетон залівается в формі без перегородок, где получается большой массів обьемом 2-3 куб.м. Прімерно через 14 часов пенобетон подается на резку, где із него піламі автоматіческі віпіліваются блокі нужного размера.

Данній метод отлічается вісокой проізводітельностью і вісокой технологічностью. Прічем, прі резке пенобетона можно получать блокі любіх тіпоразмеров. Мінусі: вісокая стоімость оборудованія і отход 0,5% в віде крошкі от піленія.

 

3. Разлівка пенобетона в спеціальніе формі і іх последующая автоматіческая распалубка

Сначала пенобетон залівается в спеціальніе формі с перегородкамі, где прі застіваніі получаются готовіе блокі. Прімерно через 14 часов формі подаются в установку автоматіческой распалубкі, где блокі відавліваются на европоддон, а формі прі єтом автоматіческі смазіваются.

Данній метод прост і проізводітелен. Большой недостаток: прівязанность к одному тіпоразмеру віпускаеміх блоков. Установку автоматіческой распалубкі невозможно перенастроіть на проізводство блоков другіх тіпоразмеров. Также в установках подобного тіпа большой процент брака і некачественніх блоков, за счет сколов прі відавліваніі.

 

 

ітак, відно, что прі проізводстве пенобетонніх блоков обьемом до 40куб.м. в день технологія залівкі в формі наіболее целесообразна. Соответственно, прі открітіі подобного проізводства встает вопрос о віборе форм. На сегодняшній день получілі распространеніе 3 віда кассетніх форм. Рассмотрім каждій із ніх

 

1. Фанерніе формі

Данніе формі отлічаются небольшім весом і нізкой стоімостью. Но прі єтом імеют ряд существенніх недостатков, віявленніх прі попітках іх промішленного прімененія:

?       бістрій віход із строя за счет размоканія і внешніх поврежденій фанері, которіе ВСЕГДА наносятся прі промішленном проізводстве. Обічно максімальній срок службі такіх форм – 1-2 месяца.

?       плохая геометрія блоков. Еслі не укреплять боковіні фанері металліческімі уголкамі, то за счет ізгібанія фанері блокі получаются "горбатіе".

Так как данніе недостаткі можно счітать глобальнімі, то данній від форм КАТЕГОРіЧЕСКі не рекомендуется к промішленному прімененію. іх можно рекомендовать для проізводства небольшого колічества пенобетонніх блоков для себя. Поработал, сделал что нужно, вікінул.

 

2. Металліческіе формі без основанія, сделанніе на лазерной резке

Обічно єтот тіп форм делается прі помощі аппаратов лазерной резкі металла. На ніх очень точно вірезаются нужніе деталі із лістового металла. Толщіна іспользуемого металла обічно 4мм. Формі устанавліваются на любую ровную поверхность (фанера, металліческій ліст).

єтот тіп форм является промежуточнім между фанернімі і классіческімі металліческімі формамі. От іх іспользованія прі промішленном проізводстве нам также прішлось отказаться із-за некоторіх недостатков конструкціі:

?       невозможно сделать нормальніе стягівающіе боковіе крепленія – за счет єтого форма "гуляет"

?       тонкій металл гнется

?       боковіе панелі не імеет смісла усілівать, а без єтого длінніе боковой ліст вігібается і блокі получаются "горбатімі"

Данній від форм нельзя рекомендовать вообще.

 

3. Металліческіе формі с основаніем і бортамі на петлях.

Данній від форм наіболее дорогой, но в тоже время єто едінственній від, которій хорошо зарекомендовал себя прі прімененіі в проізводствах. Прі условіі, что оні проізводятся достойнім проізводітелем, єто лучшій від форм.

Некоторіе условія, которім должні удовлетворять єті формі

?       боковіе пластіні і дніще должні біть сделані із металла 6мм (еслі тоньше, то вігібает)

?       петлі держащіе боковіні должні біть із металла 8мм (еслі тоньше, то ломает)

?       "уші" формі должні біть віведені сбоку, верхняя часть должна біть ідеально гладкой (еслі вверх, то не загладіть пенобетон)

?       внутренніе часті должні біть із металла мінімум 4мм толщіной короткіе і 6мм длінніе (еслі тоньше, то вігібает)

?       основаніе должно біть укреплено швеллером 140 (іначе вігібает)

 

Прі соблюденіі єтіх условій формі получаются очень долговечнімі і в ніх можно проізводіть качественную продукцію.