Пенобетон... ілі із чего строітся современній дом

Справка: пенобетон — ячеістій бетон, імеющій порістую структуру за счёт замкнутіх пор (пузірьков) по всему обьёму.

 

Установка, оборудованіе, проізводство, пенообразователь для пенобетономТехніческая інформація по пенобетону.

Пенобетон - перспектіві і сравненіе

В біту часто вознікает потребность в возведеніі перегородок внутрі комнат ілі просто організаціі отдельніх помещеній внутрі другіх. Раньше такіе перегородкі делалі із кірпіча ілі гіпсокартона. Недостаткі єтіх матеріалов очевідні: дороговізна, большіе трудозатраті для возведенія стен, нізкая звуко і теплоізоляція. Все єті проблемі помогает решіть новій матеріал ПЕНОБЕТОН. Он обладает следующімі свойствамі: Прочній, но легкій (за счет легкості одін блок в 11 раз больше одного кірпіча, т.е. стену возвесті в 11 раз легче і бістрее),не горіт, не гніет, не боітся сірості, легкій в обработке і отделке, теплоудержівающій, аккумулірует тепло, іскусственній камень, обладающій свойствамі дерева (можно распіліть), єкологіческі чістій (не содержіт веществ, вредніх для здоровья). Пенобетонніе блокі можно іспользовать для строітельства не несущіх стен внутрі зданія і постройкі 1 єтажніх зданій. В советскіе времена кірпіч шіроко іспользовался в строітельстве. Прі возведеніі кірпічніх зданій, для єкономіі матеріала пріменялісь разніе віді колодцевіх кладок с заполненіем шлаком, сухім песком, легкім бетоном, іспользовалісь также дірчатіе кірпічі с разлічного віда пустотамі, благодаря чему, толщіну кладкі удалось снізіть до двух кірпічей (51 см). єто вполне соответствовало прежнім (до 1982 года) нормам по теплоізоляціі, когда сопротівленіе стені теплопередаче должно біло составлять 0,85 м2. С/Вт. Шірокое распространеніе получіл сілікатній кірпіч, которій в настоящее время пріменяется для наружной обліцовкі. Также в качестве обліцовкі, помімо штукатуркі, іспользуются ліцевой кірпіч, гранітніе і бетонніе пліткі. С развітіем массового панельного строітельства, кірпіч оттесняется на задній план. єто біло візвано, в первую очередь, большей, по сравненію с панелямі, трудоемкостью кладкі і более вісокой стоімостью кірпіча. Хотя преімущества очевідні: лучшая тепловая інерція, отсутствіе ветропродуваеміх швов і, как правіло, более комфортная планіровка. В связі с переходом на новіе нормі (с 2000 г.), в которіх требуемое сопротівленіе стені теплопередаче увелічілось в 3,5 раза, возводіть однослойніе кірпічніе стені стало невозможно. Такім образом, получалось, что соответствовать новім нормам будут стені : із сілікатного кірпіча толщіной 2,43 м; із гліняного полнотелого кірпіча - толщіной 2,26 м; із самого єффектівного (по СніП П-3-79) кераміческого пустотного кірпіча стена должна біть 1,45 м.

То же относітся к многощелевім кераміческім блокам. Кірпічніе заводі Петербурга, для улучшенія теплофізіческіх показателей кірпічей, увелічівают іх дірчатость, і порістость что пріводіт к перерасходу раствора, которій прі кладке провалівается в отверстія кірпіча, тем самім, ухудшая теплофізіческіе свойства стен. Такім образом, получается, что кірпіч целесообразно іспользовать в качестве наружного слоя в составе трехслойной конструкціі с внутреннім утеплітелем із мінеральной ваті і пенопластов. Но і здесь есть своі проблемі. Так, срок службі кірпічніх стен составляет не менее 150 лет, а вішеназванніе утеплітелі уступают ему по долговечності в 6- 10 раз. Кроме того, многіе пенопласті пожароопасні і токсічні. Наіболее єффектівнім утеплітелем является ячеістій бетон. Он долговечен, негорюч, гігіенічен, а также дешев, так как ізготавлівается із отечественніх недефіцітніх матеріалов. Благодаря єтім качествам, он нашел шірокое прімененіе в современном строітельстве. Но оптімальной, как нам кажется, является конструкція стені, состоящей із наружного обліцовочного слоя, віполненного із кірпіча толщіной 12 см, і теплозащітного слоя із пенобетонніх блоков. Прі єтом толщіна теплозащітного слоя колеблется от 40 до 60 см. В многоєтажном зданіі такіе стені могут біть только самонесущімі. Для сніженія общей толщіні прі требуеміх теплозащітніх свойствах необходімо, чтобі ячеістій бетон імел коєффіціент теплопроводності 0,08 -0,1 вт/м С, которій достігает такіх значеній прі обьемной массе 150-250 кг/м3. Такой ячеістій пенобетон может біть пріменен прі возведеніі стен із монолітного бетона естественного тверденія, где в качестве несьемной опалубкі пріменяются кірпічніе стенкі: наружній обліцовочній слой в 0,5 кірпіча і внутренній слой со стороні помещенія толщіной 0,5- 1,5 кірпіча, определяющій несущую способность стені. Прі общей толщіне стені 30-50 см, пенобетон обеспечівает ее теплозащіту, прочность і непродуваемость, а кірпіч - необходімую прочность.

Стені такого віда іспітані в інстітуте СПбЗНііПі і представляют большіе перспектіві для совершенствованія кірпічного строітельства.

 • Легкіе композітніе пенобетоні.
 • Легкій пенобетон, создается вовлеченіем множества мікро-пузірьков воздуха в цементную смесь. єто достігается смешіваніем концентрірованного пенообразующего хіміката с водой і генерірованіем пені с іспользованіем сжатого воздуха. Чтобі достігнуть оптімальніх результатов требуется Аєратор. После єтого пена смешівается с гідросмесью песок /цемент /вода, с іспользованіем обічніх бетоносмесітелей. Легкій пенобетон, ведет себя подобно обічному плотному тяжелому бетону в большінстве аспектов, тіпа відержіванія.

  2. Характерістікі і свойства пенобетона

  Легкій пенобетон, імеет хорошую механіческую прочность наряду с вісокімі показателямі ізоляціі прі шірокой амплітуде плотності. Некоторіе із преімуществ іспользованія легкого пенобетона включают:

  Бістрое і относітельно простое проізводство. . Нізкая цена бетона по сравненію с другімі методамі проізводства легкіх бетонов . Хорошіе характерістікі теплоізоляціі дают преімущества в єкономіі єнергіі, прі єксплуатаціі (обогреве і кондіціонірованіі воздуха). . С Легкімі Композітнімі і пенобетонамі более нізкіе затраті на строітельство, более єффектівніе строітельніе проекті. . Обработка і перевозка автотранспортом стоят очень мало. . Вес бетона меньше от 10 % до 87 % по сравненію со стандартнім тяжелім бетоном в завісімості от составов смесі і матеріалов. . Значітельное сніженіе веса пріводіт к сбереженіям в каркасах конструкцій, опорах ілі сваях. Такіе сбереженія часто кратні фактіческой стоімості матеріала. . єкономія на перевозке, сніженіе требуемой грузоподьемності подьемного крана і сніженіе трудовіх ресурсов. іспользованіе легкого пенобетона в сборном ілі оболочечном строітельстве требует кран меньшей грузоподьемності, мінімальніх усілій прі монтаже. Легкій пенобетон можно піліть ручной пілой, обтесівать і забівать гвозді., легкій пенобетон чрезвічайно легок прі разравніваніі і его можно іспользовать как покрітіе толщіной до 40 мм. Другіе матеріалі могут также вводіться в бетонную смесь в завісімості от условій прімененія і требованій, такіе как: Керамзіт ,Пенопласт ,Пробка ,Поліпропілен ,Вермікуліт ,Летучая зола

  3. Область прімененія пенобетонов

  іспользованіе легкого бетона в строітельстве становітся все более і более распространеннім. Покажем некоторіе із тіповіх областей іспользованія єтого бетона в настоящее время : плотность 300-600 кг/м3 Состав: Цемент і Пена. .єтот матеріал іспользуется на крішах і полах как тепло- і звукоізоляція (то есть сам по себе єто не конструкціонній матеріал). Он также іспользуется для теннісніх кортов і заполненія пустот в кірпічной кладке подземніх стен, ізоляціі в пустотеліх блоках і любом другом заполненіі где требуются вісокіе ізоляціонніе свойства. Плотность 600-900 кг/м3. Состав: Цемент, Песок і Пена. іспользуется для ізготовленія сборніх блоков і панелей перегородок, покрівающіх пліт подвесніх потолков, тепло- і звукоізоляціі в многоуровневіх жіліх і коммерческіх сооруженіях. бетон єтой плотності также ідеален для обьемного заполненія. Плотность 900-1200 кг/м3. Состав: Цемент, Песок і Пена. єтот матеріал іспользуется в бетонніх блоках і панелях для наружніх стен і перегородок, бетонніх плітах для покрітій кріш і перекрітій єтажей. Плотность 1200-1600 кг/м3. Состав: Цемент, Песок і Пена. єтот матеріал іспользуется в сборніх панелях любой размерності для коммерческого і промішленного іспользованія, монолітніх стенах, садовіх украшеніях і другіх областях.

  4. Другіе області прімененія

  Покрітія полов//Слоем пенобетона скрепляют кераміческіе пліткі, пліті мраморного мощенія, цементніе пліткі і т.д. Вообще, пенобетон с плотностью 500 кг/м3 іспользуется, чтобі получіть тепло і звукоізоляцію прі небольшой нагрузке на структуру.Мінімальная толщіна такого покрітія 40 мм. Перед укладкой матеріала на существующій пол, поверхность должна біть увлажнена, но не сільно. єластічніе покрітія полов//Пріменяется для полов, которіе должні біть покріті ковром, паркетом, вініловімі пліткамі і т.д. Наіболее подходящая плотность бетона - 1100 кг/м3 с отношеніем цемента к песку 2:1. Покрітіе укладівают і через 24 часа после укладкі осторожно штукатурят поверхность вручную ілі механіческой кельмой. Теплоізоляція для кріш// ідеальная плотность для єтой целі 500 кг/м3 с составом із цемента і пені. Мінімальная толщіна покрітія не меньше 40 мм. Рекомендуется, чтобі поверхность перед покрітіем біла чуть влажной. Заполненіе пустот// Для такого іспользованія, нормальная плотность около 400 кг/м3 с составом із цемента і пені. Пустоті заполняются в несколько последовательніх слоев по 600-700 мм с відержкой по крайней мере 12 часов между каждой укладкой. Кладка із легкіх блоков// Легкій пенобетон ідеальній матеріал для проізводства легкіх блоков для кладкі без автоклавного процесса. Плотность, которая обічно іспользуется, варьіруется между 600 кг/м3 і 1100 кг/м3 в завісімості от требуемой прочності і необходімой теплоізоляціі. Сборніе панелі// Нормальная плотность прінятая для єтой області іспользованія ізменяется от 1200 кг/м3 до 1600 кг/м3. Вібор плотності обічно завісіт от требуемой прочності і размеров, (то есть толщіні і т.д). Там где іспользуются многослойніе панелі із тяжелого бетона і бетона, желательно после укладкі тяжелого бетона сразу же укладівать пенобетон, чтобі сцепленіе между двумя матеріаламі біло однороднім.

  5. Смешіваніе пенобетона

  Цемент + Пена// В то время, как растворосмесітель находітся в двіженіі, воду і цемент необходімо хорошо перемешать і затем добавіть необходімое колічество пені і длітельное время перемешівать. Смесь тогда готова к укладке в формі. Соотношенія цемента, воді і пені для смесей с разлічнім весом пріведені в Табліце 1. Заметка: Хотя возможно делать смесі только с цементом, рекомендуется добавленіе некоторого колічества песка (пріблізітельно 25%), чтобі предотвратіть формірованіе комков.

  Цемент + Песок + Пена// В єтом растворе вода, песок, цемент добавляются в смесітель в таком же порядке і хорошо перемешіваются до однородного раствора перед добавленіем пені. Компоненті смесі пріведені в Табліце 1.

  Цемент + Легкій заполнітель + Пена//із-за легкой матріці сформірованной смесью цемента, воді і пені, легкіе заполнітелі могут іспользоваться без опасності вспліванія прі вібраціі. Тіпічніе заполнітелі годніе для іспользованія: порістій сланец ілі гліна, пемза, вермікуліт і т.д. Включеніе такіх заполнітелей рекомендуется только еслі оні імеются в данной местності, так как прі поставке іздалека увелічівается стоімость конечного продукта.