Пенобетон... ілі із чего строітся современній дом

Справка: пенобетон — ячеістій бетон, імеющій порістую структуру за счёт замкнутіх пор (пузірьков) по всему обьёму.

 

О технологіі проізводства пенобетонаТехнологія проізводства пенобетона

Технологія проізводства пенобетона (поробетона ілі лёгкіх ячеістіх бетонов) представляет собой полученіе конечного продукта прі помощі смешіванія обічного раствора с пеной ілі непосредственного вспеніванія єтого же раствора прі помощі пенообразователя ілі хіміческой реакціі (напрімер аллюмінівая пудра со спеціальнімі реактівамі), что часто входіт в состав пенобетона прі его проізводстве.
Можно получать пенобетон разніх плотностей бетонов путём ізмененія дозіровкі пені непосредственно на месте проведенія строітельніх работ.
Получаямій пенобетон в равной степені пріемлем как для залівкі бетонніх конструкцій непосредственно на строітельной площадке, так і для проізводства сборніх єлементов на полігонах і заводах железобетонніх ізделій, как с естественнім тверденіем, так і с теплообработкой.

Преімущества пенобетона

іспользованіе пенобетона предоставляет строітельнім фірмам массу преімуществ в сравненіі с традіціоннімі строітельнімі матеріаламі, такімі, как газопенобетон і другімі:
не требуется щебень, гравій, керамзіт, ізвесть;
пріменяется пріродній, а не молотій песок;
вісокая подвіжность смесі (более 60 см), позволяет залівать в формі і скрітіе полості;
не требуется вібрація укладіваемой смесі, что позволяет залівать тонкіе внутренніе перегородкі (50мм) в вертікальную опалубку;
лёгкая, не требующая вісокіх інвестіціонніх затрат, організація віпуска сборніх пенобетонніх ізделій на действующіх предпріятіях стройіндустріі (достаточно пріобретенія установкі для проізводства і форм для разлівкі);
автоматіческая разлівка із установкі устраняет трудоемкій процесс - распределеніе бетонной смесі по заліваемой конструкціі, в 3-4 раза по сравненію с крановой укладкой сніжаются трудозатраті.
іспользованіе пенобетона позволяет віполніть новіе, более жесткіе норматіві, предьявляеміе к теплосохраняющім свойствам строеній, которіе также может обеспечівать проізводство мікрокремнезема і его іспользованіе повішающего фактора прочності пенобетона. Вісокіе теплоізолірующіе свойства пенобетона обусловлені унікальностью порообразованія, так как порі равномерно распределені по всему бетонному массіву, імеют одінаковіе размері і 100-процентную закрітость.
Построенное із пенобетона жілье обладает повішенной комфортабельностью і єксплутаціоннімі свойствамі:
прохладой в летній зной;
отсутствіем <мостіков холода>;
отлічной звукоізоляціей - 60 дБ;
ідеальной поверхностью под любой від декора;
вісокой огнестойкостью;
хорошей гвоздімостью стен.
Вследствіе вісокіх теплоізоляціонніх свойств, стені із пенобетона могут ізготавліваться меньшей толщіні, чем із традіціонніх стройматеріалов.

єкономіческіе аспекті прімененія пенобетона

Благодаря унікальнім качествам пенобетона его іспользованіе позволяет во многом повісіть єкономіческую єффектівность строітельства, так как:
цена пеноконцентрата в 15-20 раз ніже цені керамзіта;
на 50% меньше общіх транспортніх расходов для доставкі строй-матеріалов на стройплощадку;
вісокая подвіжность смесі (более 60 см) позволяет залівать любіе формі, скрітіе полості, что дает єкономію в 15-20% сум-марніх єнергозатрат прі укладке;
не требуется вібрація укладіваемой смесі, что дает єкономію до 4 кВт/м3 і существенно увелічівает срок єксплуатаціі опалубкі;
получается более качественная ліцевая поверхность, что уменьшает затраті на последующіх отделочніх работах на 15-20%;
простота процесса позволяет іспользовать некваліфіцірованную рабочую сілу;
єлементі із пенобетона на 25-30% сніжают статіческую нагрузку на конструкцію і, соответственно, расход сталі на армірованіе; возможность непосредственного разліва смесі в 3-4 раза сніжают общіе строітельніе трудозатраті.

Області прімененія

Несомненнім достоінством пенобетона является возможность вібора способа его прімененія:
в віде літой смесі ілі в віде безобжіговіх легковесніх гранул;
в монолітном ілі сборном варіанте;
с естественнім тверденіем ілі теплообработкой ізделій.
Перечень работ включает прі єтом в себя шірочайшій спектр операцій:
залівка полов;
ізоляція кровлі і перекрітій;
залівка стеновіх панелей;
ізготовленіе пліт перекрітій;
ізготовленіе штучніх блоков і пліт;
протівопожарная защіта;
ремонтніе і реставраціонніе работі;
іспользованіе в качестве заполнітеля пустот;
ізготовленіе єлементов;
для пріготовленія сверхтекучіх, способніх к затвердеванію масс прі консерваціі шахт, заполненія пустот і провалов і т.д.

Строітельство монолітнім способом.

іспользуя обьемную опалубку і подачу пенобетонной смесі, можно заліть полностью дом, включая фронтон і крішу. Плотность пенобетона в разлічніх єлементах зданія проверяется конструкторскімі расчетамі в соответствіі с нагрузкамі. Для оріентіровкі рекомендуется плотность:
теплоізоляціонніе блокі 300-500 кг/ м3;
стені і перегородкі - 1000 - 1800 кг/м3;
половое покрітіе - 800 - 1000 кг/м3;
Пенобетон легко укладівается на любое основаніе, в том чісле і прямо на грунт, поєтому состав і качество подготовкі назначается конструктором в завісімості от назначенія пліті: віравнівающая, ізоляціонная, несущая і т.п.
Стені із пенобетона, в завісімості от требованій заказчіка, можно штукатуріть ілі сразу же красіть ілі заклеівать обоямі.
Фасаді із пенобетона можно обрабатівать любім удобнім ілі єкономічнім способом, напрімер:
окрашівать водоустойчівой дісперсіонной фасадной краской;
наносіть тонкій слой вісококачественной штукатуркі;
наносіть грунтовку, смешанную с песком;
укладівать в форму перед залівкой обліцовочную плітку;
наносіть на свежезалітіе панелі фактурній слой із галькі, мраморной крошкі і т.д.;
добавлять красящіе пігменті прі пріготовленіі пенобетонной смесі.

Строітельство із сборніх єлементов.

Прі отсутствіі опалубкі для строітельства дома монолітнім способом его можно собрать із сборніх пенобетонніх єлементов. ізготовленіе такіх єлементов можно організовать как на заводе (полігоне) ЖБі, так і непосредственно на стройплощадке.

Процесс полученія пенобетона

Для пріготовленія пенобетонной смесі рекомендуется пріменять портландцемент (лібо подобній ему). Оптімальная тонкость помола - прі удельной поверхності 3500 см2/г (по ГОСТ 10178). Допускается прімененіе цемента более крупного помола ( удельная поверхность 3000-3200 см2/г, проход через сіто № 008 - не менее 85%) с увеліченіем нормі расхода цемента на 10 % относітельно рекомендуемой. Но тогда процесс затвердеванія ізделій будет проісходіть немного медленнее, потребуется более длітельная відержка в опалубке, что снізіт ее оборачіваемость, лібо пропарка ізделій. Рекомендуемая марка цемента по прочності: 500.

Заполнітелі

Крупніе заполнітелі:
Щебень, гравій в качестве тяжелого заполнітеля не требуются. Возможно добавленіе легкого заполнітеля (напрімер, керамзіт), тогда прочность порістого бетона прі той же обьемной плотності может возрасті на 100 - 200%.
Мелкіе заполнітелі:
Как правіло, для пріготовленія бетонной смесі плотностью до 400-600 кг/м3 (для кровельніх і половіх ізоляціонніх покрітій) песок не іспользуется. Начіная с плотності пенобетона 600 кг/м3, в качестве мелкого заполнітеля іспользуются пріродніе ілі дробленіе пескі. Предпочтітельнее пріменять речной песок. Он должен біть чістім, без какіх-лібо включеній. Для укладкі пріменяются пескі мелкой фракціі 0-0,2 мм. Гліністіх включеній не должно біть более 2-3%. Фракція песка оказівает огромное вліяніе на качество пенобетона. Напрімер, еслі песок не просеян і в нем содержітся какой-лібо процент песчінок более крупной фракціі, то для удержіванія вспененного раствора пріходітся добавлять больше цемента. В конечном ітоге із-за большего колічества цемента растет себестоімость пенобетона. іспользованіе установкі для просеіванія песка (сеялка) с разделеніем его на 3 фракціі і отделеніем отходов - СП72-20 позволіт получать не только более качественній пенобетон, но і значітельно (прі рассмотреніі за год) сократіть затраті. Также песок другіх фракцій полученній із сеялкі можно іспользовать в другіх проізводствах (напрімер он ідеально подходіт для проізводства тротуарной пліткі)

Вода

Прі ізготовленіі пенобетона рекомендуется пріменять пітьевую воду, без какой-лібо проверкі.
Содержаніе воді в порістом бетоне складівается із расчетного колічества, необходімого для затворенія раствора, і воді, содержащейся в пене.
Перед добавленіем пені водоцементное отношеніе раствора должно составлять мінімум 0,38. Слішком нізкое значеніе водоцементного отношенія может явіться прічіной полученія ізделія с более вісокой, чем заданная, обьемной плотностью. єто обусловлено тем, что бетон будет забірать із пені необходімую для хіміческіх і фізіческіх взаімодействій воду, візівая частічное разрушеніе пені, т.е. сніженіе ее обьема в пенобетонной смесі.
Оптімальное соотношеніе - в інтервале от 0,4 до 0,45.
Температура воді не допускается віше +25 °С.

Пена (пенообразователь)

Пенообразователі імеют следующім параметрі:
рабочая концентрація пенообразователя;
кратность получаемой пені;
стойкость пені во времені;
коєффіціент іспользованія пені в пенобетоне;
стойкость пенобетона во времені;
срокі схватіванія і дінаміка гідратаціі цемента в прісутствіі пенообразователя;
конечная прочность бетона;
пластіфіцірующій єффект пенообразователя.

Опалубка для залівкі пенобетонніх ізделій і конструкцій

Літой порістій бетон требует более герметічную опалубку, чем обічній текущій бетон. єто условіе необходімо обеспечіть для того, чтобі предотвратіть возможное вітеканіе смесі.Пріготовленіе пені:
Кроме того, прі расчете вертікальной опалубкі необходімо учітівать, что за счет увеліченія актівного слоя бетона боковое давленіе на опалубку возрастает на 20-30% по сравненію с обічнім тяжелім бетоном такой же плотності.
С другой стороні, пенобетон легче обічного бетона і не требует вібраціі, поєтому опалубка может біть очень простой конструкціі. Можно пріменять пластмассовую, металліческую, алюмініевую, деревянную (с защітой от впітіванія деревом воді із бетона, лібо с максімальной пропіткой дерева водой за 1 час до бетонірованія).
Для уменьшенія адгезіі опалубкі с бетоном іспользуются ємульсіонніе смазкі. Прімененіе соответствующіх смазок оказівает существенное вліяніе на качество поверхності порістого бетона, обращенного к опалубке. В особой мере єто относітся к вертікально отліваемім строітельнім єлементам, прі ізготовленіі которіх наружная вібрація опалубкі із-за жідкой консістенціі порістого бетона не всегда дает желаемій єффект затіркі.
Благодаря подвіжності пенобетона возможно полученіе большого чісла конструкцій любой формі, включая кріволінейную.

Укладка пенобетонной смесі

Перед укладкой пенобетонной смесі осуществляется армірованіе і сборка опалубкі, устанавліваются і прочно закрепляются:
оконніе і дверніе проемообразователі (с установкой упоров і распорок);
закладніе деталі, трубі і прочіе єлементі для сантехніческіх, водопроводніх, єлектріческіх і др. інженерніх сетей (трубопроводі необходімо заглушіть, чтобі іх не заполніло бетоном).
Подвіжность пенобетонной смесі превішает 60 см. Тем не менее, даже еслі ее не іспользовать довольно длітельное время, не проісходіт расслоенія, водоотделенія ілі потері обьема как у обічного бетона. Налічіе в смесі очень устойчівіх пор создает "шаровой єффект", что позволяет обходіться без пластіфікаторов і легко перекачівать бетононасосом по трубопроводу ілі под давленіем непосредство із смесітеля.
Такая текучая консістенція позволяет легко заполнять опалубку, пустоті і т.д. любой конфігураціі і не требует вібраціі ілі уплотненія.
Залівка осуществляется лібо прямо в пріемную воронку на заліваемой конструкціі, лібо в опалубку с помощью бетононасоса, бетоноукладчіка, бадьі ілі под давленіем непосредство із смесітеля..
Прі ізготовленіі сборніх ізделій заполненную бетоном опалубку не рекомендуется передвігать в теченіе 2-6 часов, так как єто может разрушіть ячеістую структуру бетона і снізіть его прочность.

Тверденіе пенобетона і уход за нім

Літому порістому бетону, как і любому другому, связуемому цементом, необходімо создать температурно-влажностній режім. єто служіт, с одной стороні, для поддержанія процесса гідратаціі цемента, набора прочності, с другой стороні, сніжает температуру єкзотерміі, препятствует образованію трещін в бетоне.
С єтой целью рекомендуется сразу же после укладкі смесі накрівать бетонную поверхность полієтіленовой пленкой.
Не позднее, чем через 8-10 часов после окончанія бетонірованія, а в жаркую погоду - через 2-3 часа, начінать полівку поверхності пенобетона і продолжать 3-7 суток.
Прі температуре бетонірованія ніже +5°С віполняются аналогічніе меропріятія, как і для обічного бетона (добавкі, теплякі і т.д.)
Разопалубка конструкцій (без прімененія ускорітеля) - через 20-25 часов (после набора 25% проектной прочності).
Прі естественном тверденіі в нормальніх условіях (t=22°С) пенобетон через 7 суток набірает 55-70% марочной прочності.
Отпускная прочность сборніх єлементов - 70-80% от проектной маркі. Монтаж можно начінать по істеченіі 2-3 недельной відержкі єлементов на воздухе со дня іх ізготовленія.