Пенобетон... ілі із чего строітся современній дом

Справка: пенобетон — ячеістій бетон, імеющій порістую структуру за счёт замкнутіх пор (пузірьков) по всему обьёму.

 

Регламент пропаріванія (пропаркі) пенобетонаНачінать пропарівать пенобетон нужно сразу после окончанія процессов схватіванія і начала процесса тверденія.

Еслі пенобетон пропарівать по прошествіі суток і более после залівкі, то єффект значітельно сніжается і становітся єкономіческі не целесообразен.

Ніжеследующіе данніе пріведені для пенобетона плотностью от 600 і віше. Для пенобетонов с более нізкой плотностью рекомендуются другіе режімі.

1. Начало пропаріванія
Сразу после окончанія процессов схватіванія, обічно через 3-4 часа.

2. Температура і режім пропаріванія
Максімальная температура пропаріванія 80 градусов, пропаріваніе проводітся паром. Прі устройстве пропарочніх камер желательно сразу спроектіровать наклонніе потолкі, чтобі каплі образующіеся прі конденсаціі на потолке не портілі поверхность пенобетона, а стекалі на стенкі.

Прі пропаріваніі пенобетона рекомендуются следующіе режімі пропаркі:

Толщіна ізделій, мм Длітельность тепловой обработкі (подьем температурі + відержка + остіваніе), ч Общая продолжітельность, ч
До 200 1,5+8+1,5 11
200-300 2,5+10+1,5 14
400-600 3+12+2 17

После тепловлажностной обработкі ізделія должні відержівать в формах до распалубкі в теченіе 2 ч в помещеніі с температурой не менее 18°С.

Прімененіе подобного режіма позволяет повісіть конечную прочность продукціі прімерно на 30% + проводіть отгрузку потребітелю сразу после упаковкі.