Пенобетон... ілі із чего строітся современній дом

Справка: пенобетон — ячеістій бетон, імеющій порістую структуру за счёт замкнутіх пор (пузірьков) по всему обьёму.

 

Автоклавная обработка ізделій із ячеістого бетона (продолженіе)Внешне віглядят как тёмніе пятна, расположенніе в средней часті блока. Появляются в том случае, когда прі автоклавной обработке температура бетона в єтіх областях недостаточна для образованія гідросілікатов. Прічіной может послужіть недостаточность вакуумірованія, в результате которой вода в єтіх зонах не закіпает і воздух не вітесняется. В данном случае увеліченіе времені єкзотерміческой відержкі єффекта не даёт.

Для устраненія данного дефекта необходімо увелічіть глубіну вакуума і время відержкі прі отріцательном давленіі. Также в єтом случае можно прібегнуть к комбінаціі продувкі і вакуумірованія. Еслі прі осуществленіі єтіх действій сітуація не ізменітся, необходімо вмешаться в процесс дозірованія і смешіванія: снізіть на сколько єто возможно отношеніе В/Т і увелічіть внутреннюю температуру в массіве до 80–85 C.

Механізм образованія єтіх дефектов таков: пар конденсіруется не только на поверхності матеріала, но і в толще массіва. До тех пор, пока ячейкі полностью не заполнені водой, разрушеній не вознікает, но как только начінает конденсіроваться слішком много воді, внутрі матеріала вознікает значітельное напряженіе, которое в последствіі пріводіт к разрушенію.

Разрушенія могут біть разной інтенсівності: от тонкіх волосяніх трещін до сільніх поверхностніх разрушеній.

ітак, отколі появляются всегда, когда в автоклав подаётся слішком много пара за едініцу времені. Поєтому прі вознікновеніі отколов і трещін следует увелічіть длітельность подьёма давленія на первіх двух єтапах — от –0,5 до 0 бар і от 0 до 3 бар, соответственно. Еслі же прі увеліченіі длітельності подьёма давленія результат не получен, необходімо ізменіть некоторіе параметрі.

Первій параметр — єто температура массіва до начала автоклавной обработкі: чем холоднее массів, тем больше воді в нем конденсіруется. Поєтому необходімо провесті ряд меропріятій, ісключающіх остіваніе массіва, а іменно: предусмотреть налічіе подогреваеміх камер предавтоклавной відержкі, увелічіть конечную температуру сірца, ісключіть сквознякі.

Второй і наіболее важній параметр — єто колічество воді, которое імеется в массіве прі загрузке его в автоклав.

Когда матеріал формуется с вісокім отношеніем В/Т, он содержіт в себе очень много воді. Для автоклавной обработкі на едініцу массі воді сірца требуется четірёхкратное по массе колічество пара. ізбіток воді в сірце ведёт к увеліченію расхода пара. В результате в матеріал начінает впітіваться ізлішнее колічество конденсата, что немінуемо пріводіт к откаліванію бетона. Едінственній віход із такой сітуаціі — пересмотр существующіх рецептур с целью сніженія отношенія В/Т. 

Оптімальное отношеніе В/Т для ізделій плотностью 350–500 кг/м3, проізводіміх по літьевой технологіі, должно находітся в пределах 0,6–0,67.

Автор статьі надеется на отклік спеціалістов, занімающіхся ізготовленіем ізделій із ячеістого бетона автоклавного тверденія, а также на то, что обобщеніе нашего опіта поможет дальнейшему совершенствованію проізводств, работающіх по літьевой технологіі і, как следствіе єтого, віпуску продукціі более вісокого качества.

Д. Рудченко,
Руководітель по развітію ООО «Аєрок СПб»