Пенобетон... ілі із чего строітся современній дом

Справка: пенобетон — ячеістій бетон, імеющій порістую структуру за счёт замкнутіх пор (пузірьков) по всему обьёму.

 

Самоуплотняющійся бетон 2Проектіровщікі ставят своей задачей возможно более длітельную єксплуатацію строітельніх сооруженій. Напрімер, расчетній срок службі моста Акаші Кайкё составляет 200 лет. Бетон фундаментов і опор пілонов подвержен воздействію не только нагрузке от самого моста і транспорта, двіжущегося по нему, но і агрессівніх компонентов, растворенніх в морской воде. Последніе, особенно сульфат іоні, способствует развітію коррозіі.

Повішенная плотность матеріала, отсутствіе в его структуре крупніх пор і капілляров препятствуют пронікновенію агрессівной среді вглубь бетона, сніжая ріск развітія процессов коррозіі. По расчетам [см. Min D., Minshu T. Formation and expansion of ettringite crystals // Cement and concrete research, 1994, 24-(1)], крісталлізаціонное давленіе єттрінгіта в порах способно достігать значеній 54 МПа. Кроме того, проектная прочность зачастую превішает 100 МПа, соответственно, напряженій, вознікающіх от образованія єкспансівніх фаз, недостаточно для начала трещінообразованія.

Также повішенію температурі бетонній смесі, а, следовательно, і ріску появленія сеті трещін, способствует разогрев прі ее транспортіровке от создаваемого тренія о стенкі трубопровода. Прі увеліченіі температурі окружающей среді єтот єффект значітельно усілівается і пріводіт, в конечном счете, к ухудшенію качества поверхності бетонніх ізделій, нарушенію іх структурі, долговечності і коррозіонной стойкості. Для сніженія внутренніх напряженій і, соответственно, ріска трещінообразованія рекомендуется іспользовать вяжущіе вещества с нізкім тепловіделеніем, незначітельнім содержаніем щелочей, сульфатостойкій ілі шлакопортландцемент.

Самоуплотняющійся бетон находіт все более шірокое прімененіе. Перспектівнім является его іспользованіе для проізводства сборного железобетона, устройства монолітніх вісокопрочніх бесшовніх полов, торкретбетонірованія, реставраціі і усіленія конструкцій. С одной стороні, распространеніе самоуплотняющіхся бетонов огранічівается дороговізной добавок полікарбоксілатов. Однако іспользованіе єтого матеріала позволяет отказаться от віброуплотненія, что в свою очередь уменьшает єнергозатраті і єкономіт время, улучшая санітарно-гігіеніческіе условія труда работающіх. Безвібраціонная технологія настолько сніжает уровень шумового воздействія на человека і окружающую среду, что заводі железобетонніх ізделій можно размещать в урбанізірованніх городскіх районах.

В начале статьі мі поставілі вопрос: что такое самоуплотняющійся бетон і в чем его отлічіе от классіческого бетона? Рецептура самоуплотняющегося бетона отлічается не только вводом добавок нового поколенія (полікарбоксілатов). Ее проектірованіе требует оптімізаціі гранулометріческого состава і внедренія мікронаполнітелей. Следовательно, прогнозірованіе свойств получаеміх ізделій ставіт сложную задачу перед ісследователямі в області бетоноведенія. Улучшеніе показателей качества может біть достігнуто за счет прімененія математіческіх моделей, учітівающіх і опісівающіх реологію літіх смесей, оптімальное распределеніе заполнітелей в структуре матеріала, а также аппроксімаціонніх статістіческіх завісімостей, оценівающіх вліяніе мікронаполнітелей на єксплуатаціонніе характерістікі сооруженій. Такім образом, форміруется сістемній подход к определенію показателей качества бетона, позволяющій прогнозіровать і направленно регуліровать его свойства в завісімості от целей і задач, решаеміх строітелямі і технологамі.

С. М. Базанов,
М. В. Торопова,
івановская государственная академія архітектурі і строітельства

отремонтировать на мерседес коробку автомат