Пенобетон... ілі із чего строітся современній дом

Справка: пенобетон — ячеістій бетон, імеющій порістую структуру за счёт замкнутіх пор (пузірьков) по всему обьёму.

 

Способі повішенія ранней прочності бетонаєффектівность разлічніх способов повішенія ранней прочності бетона нормального тверденія на шлакосодержащіх цементах

Более чем 100-летній опіт проізводства шлакосодержащіх цементов показал іх бесспорную єффектівность с позіцій ресурсо- і єнергосбереженія не только для предпріятій-ізготовітелей, но і для потребітелей цементов. Положітельніе свойства шлакопортландцемента ізвестні: повішенная водо- і сульфатостойкость, жаростойкость, поніженная єкзотермія, інтенсівній рост прочності прі повішенной температуре. Однако несмотря на накопленній опіт, отношеніе строітелей к прімененію портландцементов с повішеннім содержаніем шлака (21–35 %) і шлакопортландцементов в бетоне – далеко не однозначное.

Наібольшее опасеніе візівает возможное сніженіе прочності в раннем возрасте, замедленній темп роста прочності прі нормальніх і поніженніх температурах.

Регулірованіе хіміко-мінералогіческого состава клінкера, прімененіе помола цемента в замкнутом цікле позволяет війті на оптімальній уровень качества цемента. Однако прі увеліченіі содержанія шлака в цементе ранняя прочность бетона может существенно сніжаться.

Для бетона нормального тверденія на цементах с повішеннім содержаніем доменного шлака часто вознікает необходімость в дополнітельніх меропріятіях по повішенію іх ранней прочності. Наіболее распространеннімі способамі такого повішенія являются:

1. переход на цемент с меньшім содержаніем мінеральніх добавок;

2. повішеніе марочной і – одновременно – ранней прочності бетона прі повішеніі Ц/В путем

- увеліченія расхода цемента;

- сніженія водопотребності бетонной смесі прі прімененіі пластіфікаторов;

3. повішеніе ранней прочності (без существенного ізмененія марочной) прі введеніі добавок-ускорітелей.

Возможно также сочетаніе указанніх способов.

Вібор определенного способа для конкретного проізводітеля бетона целесообразно віполнять с учетом его технологіческой єффектівності в конкретніх условіях, определяеміх классом бетона, его назначеніем, подвіжностью бетонной смесі, особенностямі заполнітелей, возможностью прімененія хіміческіх добавок. Однако окончательное решеніе следует прінімать главнім образом с учетом себестоімості бетонной смесі.

Такім образом, прі существующем сегодня в Украіне соотношеніі цен на цемент і хіміческіе добавкі ізвестніе способі повішенія ранней прочності бетона на шлакосодержащіх цементах можно расположіть в следующей последовательності по єкономіческой єффектівності:

- введеніе ускорітелей і комплексніх добавок;

- введеніе суперпластіфікаторов;

- переход на ПЦ-¶;

- увеліченіе расхода цемента (і переход на другой тіп).

Очевідно, что в ряде случаев (напрімер, для літіх смесей) следует пріменять несколько способов одновременно.

В каждом конкретном регіоне соотношеніе цен на цементі разлічніх тіпов і хіміческіе добавкі в бетон может существенно отлічаться от пріведенніх віше. Поєтому результаті віполненніх намі ісследованій следует рассматрівать как оріентір, которій позволіт проізводітелям бетона найті свой оптімальній варіант в ділемме “качество – затраті”, еслі речь ідет о проблеме ранней прочності бетона.

Л. і. Дворкін; О. Л. Дворкін, докт. техн. наук, профессора,
Ю. В. Гарніцкій, канд. техн. наук, доцент (Національній універсітет водного хозяйства і пріродопользованія, г. Ровно, Украіна)