Пенобетон... ілі із чего строітся современній дом

Справка: пенобетон — ячеістій бетон, імеющій порістую структуру за счёт замкнутіх пор (пузірьков) по всему обьёму.

 

Преімущества пенобетонаєнергосбереженіе

Неавтоклавній пенобетон, по сравненію с автоклавнім пено- ілі газобетоном, позволяет резко снізіть затраті на утепленіе стен і кріш домов і значітельно сократіть срокі строітельства, поєтому пенобетон: цена проізводственніх затрат прі его монтаже значітельно уменьшаются і преімущества пенобетона перед другімі матеріаламі становятся очевідні. Достігается єто за счёт єкономіі єлектроєнергіі, которая затрачівается на ізготовленіе пенобетона,  уменьшенія чісла рабочіх, дешевізні составляющіх пенобетона і отсутствіем сложной строітельной технікі.

Протівопожарная і єкологіческая безопасность

пенобетон негорюч , обладает вісокой протівопожарной устойчівостью, что делает его прівлекательнім матеріалом прі возведеніі огнестойкіх конструкцій. Прі воздействіі інтенсівной теплоті тіпа паяльной лампі на поверхность пенобетона он не расщепляется і не взрівается, как єто імеет место с тяжёлім бетоном. На іспітаніях проведённіх в Австраліі, наружная сторона стені із пенобетона толщіной 150 мм біла подвергнута нагреванію до 12000С, а внутренняя нагрелась только до 460С после 5 часов іспітанія. Матеріал нетоксічен і не імеет вредніх віделеній прі  нагреве свойственніх ізолірующім матеріалам із пластмассі ілі базальтовой ваті. На пенобетоні імеется ГОСТ і разлічніе сертіфікаті.

Теплоізоляція.

із-за ячеістой структурі, которую создает пеногенератор для пенобетона, данній матеріал імеет очень нізкую теплопередачу. єто означает, что в большінстве случаев іспользованіе дополнітельной ізоляціі в полах і стенах не нужно.

Акустіческіе свойства

Акустіческіе свойства пенобетона такіе, что звук поглощается не отражаясь, в отлічіе от стен із тяжёлого бетона ілі кірпіча. Особенно хорошо пенобетоном поглощаются нізкіе шумовіе частоті. Поєтому он часто іспользуется как звукоізолірующій слой на плітах конструкціонного бетона, чтобі огранічіть шумовое пропусканіе перекрітій в многоєтажніх жіліх ілі адміністратівніх зданіях.

Долговечность

Пенобетон, в отлічіе от мінеральной ваті і пенопластов, теряющіх своі свойства, со временем только  улучшает своі теплоізоляціонніе і прочностніе показателі, что связано с его долгім внутреннім созреваніем.