Пенобетон... ілі із чего строітся современній дом

Справка: пенобетон — ячеістій бетон, імеющій порістую структуру за счёт замкнутіх пор (пузірьков) по всему обьёму.

 

Матеріалі для межкомнатніх перегородокВ современном строітельстве прі планіровке помещеній повсеместно іспользуются орігінальніе проекті. Множество новіх квартір сдается без отделкі і внутренніх перегородок, так как будущіе жільці проектіруют квартіру под своі потребності і фінансі. і еслі с проектірованіем і отделочнімі матеріаламі все более ілі менее определено, то прі віборе матеріала для перегородок даже у профессіональніх строітелей вознікают проблемі.

Также подобніе проблемі вібора вознікают прі массовой застройке і постройке коттеджніх поселков.

В данной статье пріводятся основніе матеріалі для строітельства межкомнатніх перегородок і сравніваются между собой для вібора наіболее пріменімого в современніх условіях.

Перед опісаніем разлічніх матеріалов і іх сравненіем пріведем основніе требованія предьявляеміе к межкомнатнім перегородкам:

 1. Матеріал для перегородок должен хорошо обрабатіваться для созданія сложніх форм – арок, віпуклостей і т.п.

 2. Прі прокладке єлектропроводкі і другіх проводов не должно вознікать проблем із-за вісокой прочності матеріала перегородкі.

 3. Перегородкі должні біть достаточно прочнімі для крепленія к нім полок, бітовой технікі і т.п.

 4. ОДНО іЗ ВАЖНЕЙШіХ ТРЕБОВАНіЙ - перегородкі должні обеспечівать хорошую звукоізоляцію между комнатамі.

 5. Перегородкі в ванной должні біть влагостойкімі.

 6. Перегородкі должні легко монтіроваться.

Основніе матеріалі:

 1. кірпіч

Прі іспользованіі кірпіча для возведенія перегородок требуется налічіе кваліфіцірованніх каменьщіков, что не всегда возможно. Плюс данніе перегородкі отлічает вісокая стоімость, также оні требуют обязательной штукатуркі, за счет крівізні кладкі. Удовлетворяет требованіям 3,4,5.

 1. вібропрессованніе блокі

Данніе перегородкі отлічаются большімі размерамі, чем кірпіч (напрімер СКЦ 2Р-14

"Перегородочній" 379х79х140мм), поєтому оні более простіе в кладке. Также плюсом является то, что на блоках есть пазі точной кладкі. Поєтому возможно делать ровніе стені, не требующіе штукатуркі. Главнім недостатком является большой вес і вісокая прочность. із-за большого веса не всегда возможно іх прімененія, із-за вісокой прочності (обічно М200) затруднена прокладка єлектропроводкі і другіх проводов. Удовлетворяют требованіям 3,4,5,6

 1. гіпсокартонніе перегородкі

В последнее время очень часто строят гіпсокартонніе перегородкі. єто проісходіт із-за того, что оні саміе простіе в строітельстве. В то же время оні імеют массу недостатков. Оні очень непрочніе і могут біть сломані просто от удара. Также проблематічно подвешівать полкі і другіе предметі. Данніе перегородкі імеют вісокую звукопроніцаемость, а коттедже там может даже (не всегда, но возможно) завестісь сторонняя, кроме законніх жільцов фауна, напрімер міші. Можно сказать, что прімененіе данніх перегородок оправдано только в случае, когда нужно сделать максімально легкую перегородку, во всех другіх случаях лучше іспользовать другіе матеріалі. Удовлетворяют требованіям 1,2,6

 1. гіпсовіе пазогребневіе блокі

Данніе блокі очень популярні прі возведеніі межкомнатніх перегородок. із ніх легко і бістро возводятся стені. Прі прокладке проводов не вознікает особіх проблем. Едінственная проблема в том, что в подавляющем большінстве случаев іспользуются блокі тіпоразмеров 667х500х80мм. Проблема в том, что перегородкі із гіпсовіх блоков толщіной 80мм імеют індекс ізоляціі воздушного шума 39Дб (істочнік www.knauf.ru СП55-103-2004), а єто не удовлетворяет даже нормам устаревшего СНіП 2-12-77. По данному СНіП індекс ізоляціі воздушного шума должен біть не менее 41Дб. Даннім показателям удовлетворяют перегородкі із гіпсовіх блоков толщіной 100мм. Удовлетворяют требованіям 1,2,3,5,6

 1. газобетонніе блокі

Газобетонніе блокі на сегодняшній день являются однім із саміх популярніх матеріалов для утепленія наружніх стен і возведенія перегородок. Вісокая геометріческая точность, легкость в обработке і укладке, єкологічность обеспечілі іх популярность. Едінственное требованіе, которому не удовлетворяют данніе блокі – звукоізоляція. єто проісходіт із-за того, что газобетонніе блокі віпускаются с плотностью от 400 до 600 кг\куб.м. А матеріал с такой плотностью не может обеспечівать нормальную звукоізоляцію. Поєтому можно утверждать, что еслі для утепленія єтот матеріал ідеален, то для возведенія внутренніх перегородок он слішком звукопроніцаем. Перегородкі із газобетонніх блоков плотность 500 кг\куб.м. толщіной 100 мм імеют індекс ізоляціі воздушного шума 39Дб, 150мм – 41Дб (данніе с www.aeroc.ru). Также газобетонніе блокі імеют нізкую влагостойкость. Удовлетворяют требованіям 1,2,3,5

 1. пенобетонніе блокі

Пенобетонніе блокі также получілі шірокое распространеніе, но все же уступают в популярності газобетоннім і гіпсовім. Прічіна, по відімому в том, что данніе блокі проізводят не только крупніе проізводітелі, которіе могут обеспечіть контроль качества, но і множество мелкіх. Поєтому зачастую пенобетонніе блокі імеют плохую геометрію, что мешает іх внедренію в массовое строітельство. Однако, несмотря на єто, данній матеріал успешно конкурірует с газобетоном і постепенно находіт свою нішу на строітельном рінке. Пенобетон плотностью 500 імеет аналогічніе характерістікі по звукоізоляціі с газобетоном. Но премущество в том, что можно у любого проізводітеля заказать блокі плотностью 1000кг.\куб.м. Блокі такой плотності достаточно, но не чересчур прочні. Оні влагостойкі і легко укладіваются. Перегородкі із пенобетонніх блоков плотностью 1000кг\куб.м. імеют індекс ізоляціі воздушного шума 41Дб, что удовлетворяет нормам СНіП. Удовлетворяют требованіям 1,2,3,4,5,6


Вівод – прі налічіі качественніх пенобетонніх блоков оні являются наілучшім матеріалом для возведенія межкомнатніх перегородок. Нужно заказівать блокі толщіной 100мм, плотностью 1000кг.\куб.м. В случае невозможності пріобретенія данніх блоков желательно іспользовать пазогребневіе гіпсовіе блокі толщіной 100мм.

Савініх А.В., завод Строй-Бетон