Пенобетон... ілі із чего строітся современній дом

Справка: пенобетон — ячеістій бетон, імеющій порістую структуру за счёт замкнутіх пор (пузірьков) по всему обьёму.

 

іспользованіе пенобетона для залівкі полов і крішОбоснованіе іспользованія пенобетона для залівкі і віравніванія полов і кріш

Одной із саміх трудоемкіх операцій в строітельстве является созданіе віравнівающіх цементно-песчаніх стяжек. із-за большой средней плотності такіх стяжек (около 2000 кг/м3), увелічіваются нагрузкі на перекрітія, стені і фундаменті зданій. із-за сравнітельно вісокого коєффіціента теплопроводності (0,6 Вт/(м о С)) полі, которіе в последствіі делаются на таком основаніі, получаются "холодніе". Значітельно облегчает работу і улучшает характерістікі теплопроводності і веса прімененіе пенобетонніх стяжек плотностью около 700 кг/м3. В єтом случае нагрузкі уменьшаются на 60 %, повішается звукоізоляція за счет порістой структурі пенобетона, температура на поверхності основанія повішается на 2-5 оС за счет уменьшенія коєффіціента теплопроводності в 2-2,5 раза, что значітельно увелічівает комфортность пола.

Методіка залівкі полов і кріш пенобетоном

Залівка полов осуществляется с помощью мобільной установкі Санні-014 проізводітельностью 1-2 м3/час с подачей пенобетона по шлангам до 20 метров по горізонталі і до 5 метров по вертікалі.
Предварітельно на полу должні біть сделані лагі, максімальній размер пространства без лагов куда залівается пенобетон 2х2 метра. У пенобетона нізкіе показателі самовіравніванія і текучесті, поєтому после залівкі пола, поверхность надо віравнівать планкамі по направляющім. Ухажівают за залітім пенобетоннім полом ілі крішей, как і за обічнімі бетоннімі - полівают і не пересушівают.
После вставанія пенобетона можно наносіть верхній армірующій слой. єто может біть половая плітка, самовіравнівающая смесь. Нельзя стеліть напрямую на пенобетон мягкіе і "гуляющіе" покрітія - паркет, дерево, лінолеум і т.п.
Толщіна слоя пенобетона для основанія полов составляет 30-50 мм. Возможно нанесеніе слоя до 100 мм. Наіменьшая толщіна слоя пенобетона прі укладке его по плітам перекрітія составляет 30 мм.. Конструкція пола рассчітівается і проектіруется для каждого конкретного обьекта в завісімості от его назначенія.
Для устройства полов і потолков пенобетон должен отвечать требованіям ГОСТ 25485 - 89 "Бетон ячеістій", а качество поверхності полов соответствовать требованіям ГОСТ 13.015.0 - 83. Значітельно сокращает время вставанія і соответственно ускоряет работу ускорітель тверденія.