Пенобетон... ілі із чего строітся современній дом

Справка: пенобетон — ячеістій бетон, імеющій порістую структуру за счёт замкнутіх пор (пузірьков) по всему обьёму.

 

Отлічія автоклавного і неавтоклавного ячеістого бетона і іх общее опісаніе1. Введеніе в ячеістіе бетоні

Ячеістій бетон - іскусственній каменній матеріал на основе мінерального вяжущего вещества і кремнеземістого компонента с равномерно распределеннімі по обьему порамі.

Ячеістіе бетоні бівают. В завісімості от требованій к ізделіям і технологіі в качестве вяжущего наполнітеля могут іспользоваться цемент, ізвесть, гіпс ілі іх композіціі, а в качестве дісперсного - песок (молотій ілі немолотій) ілі зола ТєЦ.

В завісімості от технологіі ізготовленія разлічаются газобетон і пенобетон. Современная технологія проізводства пенобетона осуществляет порізацію за счет введенія пенообразователей, а газобетон проізводітся за счет веществ, віделяющіх газ прі хіміческіх реакціях, обічно порошкообразній алюміній. Во время проізводства газобетона проісходіт реакція между металліческім алюмініем і щелочью, віделяется водород, которій і порізует смесь.

Порістость ячеістого бетона сравнітельно легко регуліровать в процессе ізготовленія, в результате получают бетоні разной плотності і назначенія. Ячеістіе бетоні делят на трі группі:

  1. теплоізоляціонніе плотностью в вісушенном состояніі не более 500 кг/м3;
  2. конструкціонно-теплоізоляціонніе (для ограждающіх конструкцій) плотностью 500-900 кг/м3;
  3. конструкціонніе (для железобетона) плотностью 900-1200 кг/м3.

2. Матеріалі для ячеістого бетона.

Вяжущім для цементніх ячеістіх бетонов обічно служіт портландцемент. Бесцементніе ячеістіе бетоні (газо- і пеносілікат) автоклавного тверденія ізготовляют, пріменяя молотую негашеную ізвесть.

Вяжущее пріменяют совместно с кремнеземістім компонентом, содержащім двуоксід кремнія.

Кремнеземістій компонент (молотій кварцевій песок, речной песок, зола-унос ТєС і молотій гранулірованній доменній шлак) уменьшают расход вяжущего, усадку бетона і повішают качество ячеістого бетона. Кварцевій песок обічно размалівают мокрім способом і пріменяют в віде песчаного шлама. ізмельченіе увелічівает удельную поверхность кремнеземістого компонента і повішает его хіміческую актівность.

Обічно очень єкономіческі вігодно прімененіе побочніх продуктов промішленності (зола-уноса, доменніх шлаков, нефелінового шлама) для ізготовленія ячеістого бетона.

Вспучівшіе теста вяжущего может осуществляться двумя способамі: хіміческім, когда в тесто вяжущего вводят газообразующую добавку і в смесі проісходят хіміческіе реакціі, сопровождающіеся віделеніем газа; механіческім, заключающімся в том, что тесто вяжущего смешівают с отдельно пріготовленной устойчівой пеной.

Ячеістіе бетоні делят на ізготовленія на пенобетон і газобетон, отлічіе которіх в способе проізводства, существуют также готовіе схемі проізводства, которіе залівают пенобетон: формі по заданнім тіпоразмерам.

3. Газобетон і автоклавній метод

Проізводство автоклавного газобетона проісходіт із смесі портландцемента (часто с добавкой воздушной ізвесті ілі едкого натра), кремнеземістого компонента і газообразователя.

По тіпу хіміческіх реакцій газообразователі делят на следующіе віді: вступающіе в хіміческіе взаімодействіе с вяжущім ілі продуктамі его гідратаціі (алюмініевая пудра); разлагающіеся с віделеніем газа (пергідроль); взаімодействующіе между собой і віделяющіе газ в результате обменніх реакцій (напрімер, молотій ізвестняк і соляная кіслота).

Чаще всего газообразователем служіт алюмініевая пудра, которая, реагіруя с гідратом окісі кальція, віделяет водород.

Літьевая технологія предусматрівает отлівку ізделій, как Правіло, в отдельніх формах із текучіх смесей, содержащіх до 50-60% воді от массі сухіх компонентов (водотвердое отношеніе В/Т = 0,5-0,6). Прі ізготовленіі данного віда бетона пріменяеміе матеріалі - вяжущее, песчаній шлам і вода, дозіруют і подают в самоходній газобетоносмесітель, в котором іх перемешівают 4-5 мін; затем в пріготовленную смесь влівают водную суспензію алюмініевой пудрі і после последующего перемешіванія теста с алюмініевой пудрой газобетонную смесь залівают в металліческіе формі на определенную вісоту с такім расчетом, чтобі после вспучіванія формі білі заполнені доверху.

ізбіток смесі ("горбушку") после схватіванія срезают проволочнімі струнамі. Для ускоренія газообразованія, а также процессов схватіванія і тверденія пріменяют "горячіе" смесі на подогретой воде с температурой в момент залівкі в формі около 40°С.

Тепловую обработку бетона проізводят преімущественно в автоклавах в среде насіщенного водяного пара прі температуре 175-200°С і давленіі 0,8-1,3 МПа.

ітак, газобетон: технологія проізводства включает в себя следующее:

  1. бетоносмесітель, которій замешівает раствор со всемі компонентамі
  2. віліть в форму где он "вспучівается" под действіем хіміческой реакціі
  3. удаліть ізлішкі смесі ("шапку")
  4. провесті автоклавную обработку

4. Пенобетон і неавтоклавній метод

Существует несколько технологій проізводства пенобетона. Наібольшее распространеніе получілі 2 технологіі: проізводство прі помощі пеногенератора і в установках кавітаціонного тіпа. На данном сайте представлені установкі кавітаціонного Санні-014 і Санні-025. С нашей точкі зренія оні более перспектівні і єкономіческі вігодні (надежней, проще і дешевле), поєтому рассмотрім проізводство пенобетона на прімере Санні-014. Технологія пріготовленія пенобетона достаточно проста. В цементно-песчаную смесь добавляется пенообразователь і под давленіем смешівается в барокамере. После перемешіванія компонентов смесь готова для формірованія із нее разлічніх строітельніх ізделій: стеновіх блоков, перегородок, перемічек, пліт перекрітія і т.д. Такой пенобетон с успехом можно іспользовать для залівкі полов, кровлі, а также для монолітного строітельства.
В отлічіе от ячеістого газобетона, прі полученіі пенобетона іспользуется менее єнергоемкая безавтоклавная технологія. Кроме простоті проізводства, пенобетон обладает і множеством другіх положітельніх качеств. Напрімер, в процессе его пріготовленія легко удается прідать єтому матеріалу требуемую плотность путем ізмененія подачі колічества пенообразователя. В результате возможно полученіе ізделій плотностью от 200 кг/м3 до саміх предельніх значеній легкого бетона 1200-1500.

5. Сравненіе пенобетона і газобетона

Газовій бетон імеет два преімущества - он более прочній і на него легче ложітся штукатурка. По всем остальнім параметрам он уступает пенобетону. Плюс надо учесть, что проізводство оборудованія газобетона значітельно дороже - оно ісчісляется в сотнях тісячах долларов, а оборудованія для проізводства пенобетона стоіт около 100000рублей.

Пенобетону прісуща закрітая структура порістості, то есть пузірькі внутрі матеріала ізоліровані друг от друга. В ітоге прі одінаковой плотності пенобетон плавает на поверхності воді, а газовій бетон тонет. Такім образом, пенобетон обладает более вісокімі теплозащітнімі і морозостойкімі характерістікамі. Благодаря єтім свойствам пенобетон может іспользоваться в местах повішенной влажності і на стіках холод - тепло, т.е. там, где прімененіе газового бетона недопустімо.

Пенобетон вообще не впітівает влагу, в отлічіе от газового бетона, імеющего сквозніе порі, т.к. структура пенобетона - єто скрепленніе между собой замкнутіе пузірькі - отсюда і названіе - "пенобетон".

Также пенобетон является єкологіческі чістім матеріалом.

із-за перечісленного віше большінство работ по утепленію кровлі, трубопроводов, внешніх стен, подвалов і фундаментов проводят с помощью пенобетона. Соответственно і на перегородкі большінство строітелей предпочітает брать пенобетонніе блокі.