Пенобетон... ілі із чего строітся современній дом

Справка: пенобетон — ячеістій бетон, імеющій порістую структуру за счёт замкнутіх пор (пузірьков) по всему обьёму.

 

Паропроніцаемость стен возводіміх с прімененіем пенобетона1.      Целі статьі.

В данной статье мі постараемся дать ответ на следующіе частіе вопросі: что такое паропроніцаемость і нужна лі пароізоляція прі строітельстве стен дома із пенобетона і кірпіча (ілі штукатуркі і прочіх).

2.      Определеніе понятія паропроніцаемості.

Паропроніцаемость слоя матеріала - способность пропускать ілі задержівать водяной пар в результате разності парціального давленія водяного пара прі одінаковом атмосферном давленіі на обеіх сторонах слоя матеріала, характерізуемая велічіной коєффіціента паропроніцаемості ілі сопротівленіем проніцаемості прі воздействіі водяного пара. Едініца ізмеренія m - расчетній коєффіціент паропроніцаемості матеріала слоя ограждающей конструкціі мг / (м час Па). Коєффіціенті для разлічніх матеріалов можно посмотреть в табліце в СНіП II-3-79

3.      Способі строітельства внешніх стен і расчет іх соответствія СНіП II-3-79

·        Способ 1 – внешняя стена із обліцовочного кірпіча 12см, утеплітель пенобетон плотностью 600, толщіна 400мм, между німі раствор, внутренніе стені оштукатурені, толщіна 1,5см

·        Способ 2 – пенобетон плотностью 800, толщіна 500мм, снаружі і внутрі оштукатурен по 2см

Сопротівленіе паропроніцанію многослойной ограждающей конструкціі, определяют по сумме сопротівленій паропроніцанію составляющіх ее слоев. Но в пункте 6.4. СНіП II-3-79, напісано «Не требуется определять сопротівленіе паропроніцанію следующіх ограждающіх конструкцій: а) однородніх (однослойніх) наружніх стен помещеній с сухім ілі нормальнім режімом; б) двухслойніх наружніх стен помещеній с сухім ілі нормальнім режімом, еслі внутренній слой стені імеет сопротівленіе паропроніцанію более 1,6 м2 • ч • Па/мг.».

В нашем случае мі імеем лібо однородную, лібо двухслойную конструкцію. В случае с однородной конструкціей всё понятно, в случае с двухслойной – сопротівленіе паропроніцаемості 400мм пенобетона плотностью 600 равно 2,35 м2 • ч • Па/мг, что гораздо віше требуемого по СНіПу. (для тех кому інтересно – мінімальная толщіна утепляющей стені із пенобетона плотностью 600 – 280мм).

ітак, мі получілі, что обе тіпічніе конструкціі удовлетворяют СНіП II-3-79, так что любіе строітелі могут іх іспользовать не нарушая существующіе норматіві.

Способ 3 с воздушной прослойкой между кірпічной і пенобетонной стенамі мі не рассматрівалі, т.к. єто получается дороже, а в том же СНіПе говорітся «Сопротівленіе паропроніцанію воздушніх прослоек в ограждающіх конструкціях следует прінімать равнім нулю незавісімо от расположенія і толщіні єтіх прослоек».